fbpx
Ακολουθήστε μας

Όροι προστασίας προσωπικών δεδομένων

Το Sportsmagazine.gr δεσμεύεται πλήρως για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών της ιστοσελίδας της. Δεν θα γνωστοποιούμε πληροφορίες πελατών σε τρίτους, εκτός αν είναι απολύτως απαραίτητο για να σας παράσχουμε μια υπηρεσία, για να πραγματοποιήσουμε τους αναγκαίους πιστωτικούς ελέγχους και ελέγχους ασφαλείας και στο πλαίσιο διαδικασιών αναζήτησης και δημιουργίας προφίλ πελατών υπό τους όρους της παρούσας Πολιτικής καθώς και κατόπιν συγκατάθεσής σας ή όπου υποχρεούμαστε εκ του νόμου προς τούτο όπως πχ. κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας, δικαστικής απόφασης κ.λπ.

Το Sportsmagazine.gr θα μεταχειρίζεται τα προσωπικά δεδομένα τα οποία του διατίθενται από τους χρήστες της Ιστοσελίδας, σύμφωνα με όλους τους σχετικούς νόμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και της Ελλάδας σχετικά με την προστασία των δεδομένων.

Η διαχείριση και η συλλογή των προσωπικών δεδομένων των χρηστών από το Sportsmagazine.gr, υπόκεινται στους παρακάτω όρους καθώς επίσης και στο εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο, σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως εκάστοτε ισχύει.

Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και οι επισυναπτόμενοι σε αυτήν Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης του παρόντος ιστοτόπου περιγράφουν τη μέθοδο συλλογής δεδομένων από την ιστοσελίδα Sportsmagazine.gr, τη χρήση αυτών των δεδομένων και τους όρους και προϋποθέσεις χρήσεως. Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αναφέρεται αποκλειστικά και μόνο στα προσωπικά σας δεδομένα.

Γενικά

Οι πληροφορίες που παρέχονται οικειοθελώς από τους χρήστες του Sportsmagazine.gr, χρησιμοποιούνται από τον αναφερόμενο ιστότοπο, με σκοπό την παροχή απαντήσεων σε ερωτήματα που θέτουν.

Το Sportsmagazine.gr δεν διανέμει σε άλλον οργανισμό ή συνεργάτη που δεν συνδέεται με τον εν λόγω ιστότοπο τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις, ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που αφορά στους χρήστες του.

Άδεια χρήσης περιεχομένου / Περιορισμοί

Οι δημοσιεύσεις στο σύνολό τους και το συνολικό περιεχόμενο του παρόντος διαδικτυακού τόπου και αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία των υπηρεσιών του Sportsmagazine.gr και προστατεύονται από την ισχύουσα νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Επίσης, το σύνολο του Διαδικτυακού Τόπου διατίθεται στο κοινό με τους ειδικότερους όρους της Ελληνικής άδειας Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-ND 4.0), όπως προσδιορίζονται λεπτομερώς στη σχετική Άδεια Χρήσης, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά. Σύμφωνα με αυτή, δεν επιτρέπεται ολική ή μερική αντιγραφή του περιεχόμενου του Διαδικτυακού Τόπου για κερδοσκοπική χρήση, μεμονωμένη αποθήκευση ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου, για προσωπική ή δημόσια εμπορική χρήση. Σε περιπτώσεις μη κερδοσκοπικής ή μη εμπορικής χρήσης, αρκεί να γίνεται μια αναφορά του URL του Sportsmagazine.gr. Για οποιαδήποτε άλλη χρήση απαιτείται η ρητή και έγγραφη άδεια του Φορέα. Περιεχόμενο το οποίο έχει προσδιοριστεί ρητά ως ιδιοκτησία τρίτων και δεν ανήκει στο Sportsmagazine.gr, δεν καλύπτεται από την παρούσα άδεια χρήσης. Για τη χρήση και εκμετάλλευση του περιεχομένου αυτού, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να αποταθεί στους δικαιούχους των σχετικών δικαιωμάτων.

Ποια στοιχεία θεωρούνται προσωπικά δεδομένα;

Προσωπικά δεδομένα είναι τα στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό της ταυτότητας ή για την επικοινωνία με ένα άτομο.

Σύμφωνα με αυτή δεν επιτρέπεται ολική ή μερική αντιγραφή του περιεχόμενου του Διαδικτυακού Τόπου για μεμονωμένη αποθήκευση ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου, για κερδοσκοπική χρήση, για προσωπική ή δημόσια εμπορική χρήση. Σε περιπτώσεις μη κερδοσκοπικής ή μη εμπορικής χρήσης, αρκεί να γίνεται μια αναφορά του URL του Sportsmagazine.gr. Για οποιαδήποτε άλλη χρήση απαιτείται η ρητή και έγγραφη άδεια του Φορέα.

Περιεχόμενο το οποίο έχει προσδιοριστεί ρητά ως ιδιοκτησία τρίτων και δεν ανήκει στο Sportsmagazine.gr., δεν καλύπτεται από την παρούσα άδεια χρήσης. Για τη χρήση και εκμετάλλευση του περιεχομένου αυτού, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να αποταθεί στους δικαιούχους των σχετικών δικαιωμάτων.

Σκοπός συλλογής προσωπικών δεδομένων

Το Sportsmagazine.gr συλλέγει προσωπικά δεδομένα, τα οποία διατηρεί και επεξεργάζεται μόνο όταν οι ίδιοι οι χρήστες εκουσίως τα παρέχουν, για τους εξής σκοπούς:

1. την ενημέρωση των χρηστών για διάφορες εκδηλώσεις που συμμετέχει ή διοργανώνονται από το Sportsmagazine.gr.

2. για την επικοινωνία με τους χρήστες.

3. τη διαφημιστική προβολή προϊόντων

4. την ενημέρωση των χρηστών για προωθητικές ενέργειες και διαγωνισμούς.

5. για την παροχή υπηρεσιών (ενημερωτικά emails).

6. για την προσφορά εξατομικευμένης εμπειρίας στον δικτυακό τόπο Sportsmagazine.gr.

7. την άντληση πληροφοριών από τους χρήστες όσων αφορά την εμπειρία χρήσης του δικτυακού τόπου, με σκοπό τη συνεχή βελτίωση αυτού.

8. οποιαδήποτε έρευνα έχει σχέση με τον σκοπό λειτουργίας και στατιστική ανάλυση του Sportsmagazine.gr.

9. για την επικοινωνία, την επίλυση διαφορών ή την αντιμετώπιση τυχόν προβλήματος με τον λογαριασμό

Για τους παραπάνω σκοπούς, η ενδεχόμενη επικοινωνία πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Από που συλλέγονται οι προσωπικές σας πληροφορίες;

Η παροχή όλων των προσωπικών δεδομένων είναι εθελοντική, αλλά και απαραίτητη για τη χρήση συγκεκριμένων Υπηρεσιών του Sportsmagazine.gr. Συλλέγονται προσωπικές πληροφορίες μετά από εκούσια επιλογή σας, είτε απευθείας από εσάς ή από οποιεσδήποτε συσκευές (συμπεριλαμβανομένων των κινητών συσκευών) που χρησιμοποιείτε όταν:

-μας παρέχετε πληροφορίες σχετικές με εσάς στις φόρμες επικοινωνίας της ιστοσελίδας

-εγγράφεστε στην λίστα συνδρομητών newsletter

-ενημερώνετε τα στοιχεία στον λογαριασμό σας

-υποβάλετε κάποια αξιολόγηση υπηρεσιών

-αποδέχεστε προωθημένα ενημερωτικά μηνυμάτων pop-ups

Προσωπικές πληροφορίες που συλλέγονται

Τα προσωπικά στοιχεία τα οποία συλλέγονται από το Sportsmagazine.gr.  μπορεί να είναι:

1. Προσωπικές πληροφορίες όπως όνομα, διευθύνσεις, αριθμοί τηλεφώνου ή διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Στοιχεία σαν αυτά ζητώνται π.χ. κατά την εγγραφή σε λογαριασμό ή σε ερώτηση που καταχωρείται σε κάποια φόρμα επικοινωνίας της ιστοσελίδας.

2. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να ζητηθούν επιπλέον στοιχεία, όπως ηλικία, φύλο και ενδιαφέροντα, για στοχευμένες προωθητικές ενέργειες π.χ. μέσω Newsletter

3. Διεύθυνση IP

Προσωπικές πληροφορίες που συλλέγονται μέσω cookies

Στο Sportsmagazine.gr. χρησιμοποιούνται cookies για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τις σελίδες που βλέπει ο εκάστοτε χρήστης, τους συνδέσμους τους οποίους ακολουθεί, και άλλες ενέργειες που κάνει κατά τη χρήση των Υπηρεσιών του Sportsmagazine.gr. 

Τα δικαιώματα χρήστη στα προσωπικά του δεδομένα

Ο χρήστης έχει δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής ή περιορισμού της χρήσης των προσωπικών του στοιχείων, όπως ορίζεται από τον ισχύοντα νόμο και τον ισχύοντα κανονισμό GDPR.

-Ο χρήστης έχει δικαίωμα να γνωρίζει ποιες προσωπικές πληροφορίες διατηρούνται στη Βάση Δεδομένων του Sportsmagazine.gr για τον ίδιο. Ακόμα και κατόπιν αιτήματός του, ο χρήστης μπορεί να λάβει αντίγραφο των προσωπικών του στοιχείων και επομένως αυτό θα του παραχθεί σε δομημένη και αναγνώσιμη μορφή.

-Εάν τα προσωπικά στοιχεία του χρήστη είναι ελλιπή ή λανθασμένα, έχει το δικαίωμα να τα τροποποιήσει ο ίδιος, εφόσον είναι εγγεγραμμένος χρήστης.

-Ο χρήστης μπορεί να αιτηθεί τη διαγραφή ή τον περιορισμό του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιούνται τα προσωπικά του στοιχεία, δικαίωμα το οποίο καθορίζεται από τον ισχύοντα νόμο αλλά μπορεί να επηρεάσει την πρόσβασή του σε ορισμένες υπηρεσίες του Sportsmagazine.gr

-Κατόπιν σχετικού αιτήματος, τα προσωπικά στοιχεία του χρήστη θα αφαιρεθούν οριστικά το συντομότερο δυνατόν από τη Βάση Δεδομένων του Sportsmagazine.gr, καταργώντας τον λογαριασμό του, σύμφωνα με τους ισχύοντες εθνικούς νόμους.

Το διάστημα ολοκλήρωσης του εκάστοτε αιτήματος είναι 15 ημέρες από τη στιγμή της σχετικής υποβολής αίτησης.

Ο εκάστοτε χρήστης μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να επεξεργαστεί τα προσωπικά του δεδομένα, δηλαδή:

1. Να επεξεργαστεί οποιαδήποτε στιγμή τα προσωπικά του δεδομένα.

2. Να αιτηθεί τη διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων.

3. Να αιτηθεί περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών του δεδομένων.

4. Να αιτηθεί τη φορητότητα των προσωπικών του δεδομένων.

Για πόσο χρονικό διάστημα παραμένουν αποθηκευμένα τα προσωπικά στοιχεία του χρήστη;

Στη βάση δεδομένων του Sportsmagazine.gr, τα προσωπικά στοιχεία του χρήστη διατηρούνται αποθηκευμένα για χρονικό διάστημα που ορίζεται από τις ανάγκες και τον τεχνολογικό εξοπλισμό της εταιρίας, με σκοπό την ορθή και καλή λειτουργία της. Ωστόσο, οποιαδήποτε στιγμή, ο χρήστης μπορεί να ζητήσει να διαγραφούν με ασφάλεια τα προσωπικά του δεδομένα από τη βάση του Sportsmagazine.gr, σύμφωνα με τις πολιτικές διατήρησης δεδομένων και διαγραφής.

Πώς προστατεύουμε τα προσωπικά στοιχεία του χρήστη;

Για να μειωθούν οι κίνδυνοι απώλειας, κακής χρήσης, μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, αποκάλυψης και τροποποίησης των προσωπικών δεδομένων, προστατεύονται τα προσωπικά στοιχεία του χρήστη χρησιμοποιώντας μέτρα ασφαλείας.

*Κατά τη διάρκεια της περιήγησης στο Sportsmagazine.gr, προστατεύονται με ασφάλεια τα δεδομένα του χρήστη, χρησιμοποιώντας το λογισμικό Secure Sockets Layer (SSL), το οποίο κρυπτογραφεί τις πληροφορίες που εισάγει ο χρήστης.

Δέσμευση του Sportsmagazine.gr

Το Sportsmagazine.gr δηλώνει ρητά ότι δε θα διαθέσει προς πώληση ή άλλως διαβιβάσει ή δημοσιοποιήσει προσωπικά στοιχεία των χρηστών προς τρίτους που δεν σχετίζονται με την εταιρία χωρίς την συγκατάθεση των χρηστών, με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών υπαγορεύσεων και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

Advertisement