fbpx
Ακολουθήστε μας

Όροι χρήσης

Ο επισκέπτης του ιστοχώρου Sportsmagazine.gr, από την στιγμή που   κάνει χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών του, τεκμαίρεται ότι έχει διαβάσει τους παρακάτω όρους χρήσης και ανεπιφύλακτα τους αποδέχεται ως έχουν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οφείλει να μην χρησιμοποιεί τον ιστοχώρο.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, πληροφορίες της ιστοσελίδας μας παρέχονται από τρίτα πρόσωπα. Συνεπώς, το Sportsmagazine.gr δεν εγγυάται για την ακρίβειά τους, από την στιγμή που δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει τις πληροφορίες.

Γενικότερα οι πληροφορίες που δέχεται ο χρήστης από το Sportsmagazine.gr και τις υπηρεσίες του, δε δημιουργεί καμία υποχρέωση ή εγγύηση της ιστοσελίδας εφόσον αυτή δεν έχει προβλεφθεί στους παρόντες όρους χρήσης.

Επίσης, θέματα και ειδήσεις ιδιοκτησίας τρίτων που τυχόν συγκαταλέγονται στο Sportsmagazine.gr, είναι καθαρά για λόγους ενημέρωσης. Εφόσον ζητηθεί από τους δικαιούχους, θα αφαιρεθούν άμεσα.

Ο χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους παρόντες όρους, με την είσοδό του στην εν λόγω ιστοσελίδα, όπως επίσης και την ενότητα «Όροι Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων». Συνεπώς, με την επίσκεψη, ο χρήστης θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους αναφερόμενους όρους, χωρίς καμία εξαίρεση.

Ακόμα, το Sportsmagazine.gr διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρεί ή να τροποποιεί ελεύθερα τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση, πλην της δημοσιεύσεώς τους στην αντίστοιχη ιστοσελίδα του.

Ακρίβεια Πληροφοριών – Περιορισμός ευθύνης

Το Sportsmagazine.gr διαχειρίζεται τις πληροφορίες που προβάλει στον ιστότοπο και πραγματοποιεί κάθε μέγιστη δυνατή προσπάθεια ώστε  αυτές να διέπονται από πληρότητα, ακρίβεια και σαφήνεια. Όμως το Sportsmagazine.gr δεν ευθύνεται για πιθανή ύπαρξη ανακριβειών και δεν εγγυάται την καταλληλότητα των πληροφοριών, προτάσεων και συμβουλών που παρέχονται στον ιστότοπο, καθώς επίσης δεν ευθύνεται και δε δεσμεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ σφάλματος και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους.

Εάν οι παρεχόμενες στον εν λόγω ιστότοπο πληροφορίες ή οι προτάσεις/απόψεις/συμβουλές κτλ. τρίτων προσώπων που εμφανίζονται, δεν είναι ακριβείς, πλήρεις ή επίκαιρες ή αν παραβιάζουν οποιαδήποτε δικαιώματα τρίτων, το Sportsmagazine.gr δε φέρει οποιασδήποτε μορφή ευθύνης

Διευκρινίζεται ότι οι συμβουλές, απόψεις, προτάσεις κτλ. τρίτων προσώπων που φιλοξενούνται στον ιστοχώρο, αποτελούν προσωπικές απόψεις των προσώπων αυτών. Συνεπώς, δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι οι αυτές υιοθετούνται από ή εκφράζουν τον παρόντα δικτυακό τόπο.

Cookies

Το Δίκτυο μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη / χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων του Δικτύου (π.χ. newsletters). Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη / χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του.

Επίσης, χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη / χρήστη όσον αφορά τη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών του Δικτύου, για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες του Δικτύου είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing.

Ακόμα, ο επισκέπτης / χρήστης του Δικτύου μπορεί να ρυθμίσει τον διακομιστή του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του Δικτύου, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης / χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων του Δικτύου δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

Τα cookies βοηθάνε στη μέτρηση των επισκέψεων και της κυκλοφορίας της ιστοσελίδας με σκοπό τη βελτίωση της απόδοσής της. Μέσω αυτών μπορούμε να μαθαίνουμε ποια είναι η κίνηση των επισκεπτών μέσα στις σελίδες, καθώς και ποιες σελίδες είναι δημοφιλείς. Οι πληροφορίες που συλλέγονται από τα cookies είναι όλες ανώνυμες.

Τέλος, τα cookies ορίζονται από την ιστοσελίδα μας Sportsmagazine.gr μέσω διαφημιστικών εταίρων. Ο συνηθισμένος τρόπος χρήσης τους από τις εταιρείες αυτές είναι η οικοδόμηση του προφίλ των ενδιαφερόντων των επισκεπτών σε άλλους ιστότοπους. Τα προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών δεν αποθηκεύονται, ενώ αναγνωρίζεται ο φυλλομετρητής και η κινητή συσκευή. Αν απαγορευτεί η χρήση τους τότε η διαφήμιση που θα λαμβάνετε θα είναι λιγότερο στοχευμένη.

«Δεσμοί»

Το Δίκτυο περιλαμβάνει links («δεσμούς») προς άλλα websites, τα οποία και δεν ελέγχονται από το ίδιο, αλλά από τους τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Το Δίκτυο δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων τους οποίους αυτοί ακολουθούν.

IP Addresses

H διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο Η/Υ έχει πρόσβαση στο Internet και στη συνέχεια στο Δίκτυο αξιοποιείται αποκλειστικά για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων.

Γενικοί όροι προστασίας των προσωπικών δεδομένων

Το Δίκτυο διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων σας και δε δύναται να τα μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο, με την εξαίρεση σχετικών διατάξεων του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

Το Δίκτυο διατηρεί αρχεία με τα προσωπικά στοιχεία, τα οποία αποστέλλει ο επισκέπτης / χρήστης αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, οικονομικούς και φορολογικούς.

Ο επισκέπτης / χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με το αρμόδιο τμήμα προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, την διόρθωση αυτού, την αλλαγή του ή την διαγραφή του.

Επισκέπτες / χρήστες του Δικτύου που είναι ανήλικοι έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του Δικτύου μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων ή των κηδεμόνων τους και δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν τα προσωπικά τους στοιχεία. Σε περίπτωση υποβολής τέτοιων στοιχείων από ανήλικους το Δίκτυο διαγράφει τις σχετικές πληροφορίες.

Το Δίκτυο και ειδικότερα το τμήμα marketing είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που εσείς έχετε αποστείλει για λόγους στατιστικούς, οικονομικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών – πληροφοριών του.

Ερωταπαντήσεις

-Είναι ασφαλή τα προσωπικά μου στοιχεία στο Sportsmagazine.gr;

Ασφαλώς. Σε καμία περίπτωση τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών μας δεν γνωστοποιούνται σε εταιρείες ή τρίτους.

-Μπορώ να διαγράψω τα Cookies του Sportsmagazine.gr;

Οποιοδήποτε browser και αν χρησιμοποιείτε, μπορείτε να διαγράψετε είτε όλα τα cookies, είτε μεμονωμένα της ιστοσελίδας που θέλετε.

Ευθύνη Χρήστη

Ο χρήστης δεσμεύεται ότι θα συμμορφώνεται με τα προβλεπόμενα του νόμου και ότι τα στοιχεία που υποβάλλει στο www.sportsmagazine.gr είναι ορθά, ακριβή και πλήρη. Σε περίπτωση που κάποιος χρήστης προκαλέσει τεχνική βλάβη στον δικτυακό τόπο ή στα συστήματα που μεταδίδουν τον δικτυακό τόπο, ευθύνεται για κάθε ζημία που προκύπτει από την εν λόγω βλάβη και αναλαμβάνει οποιαδήποτε δαπάνη για την αποκατάσταση της βλάβης.

Ο χρήστης υποχρεούται να μη χρησιμοποιεί το Sportsmagazine.gr για:

-αποστολή, μετάδοση ή δημοσίευση οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, που προκαλεί βλάβη και παράνομη προσβολή Sportsmagazine.gr ή σε οποιονδήποτε τρίτο, είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οποιουδήποτε προσώπου.

-να προκαλεί προσβολή των κοινωνικών αξιών, των ηθών, της ανηλικότητας κ.λπ.

-να παραβιάζει οποιοδήποτε εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, ευρεσιτεχνία, εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα κάθε είδους του Sportsmagazine.gr και τρίτων.

-ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, προγράμματα ή αρχείαπου έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την πρόσκληση βλάβης, την διακοπή, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών.

-παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο.

-αποθήκευση ή συλλογή προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

-ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων.

Advertisement